10 Aralık 2023

SEO Makaleler

SEO – Teknoloji, Bilişim, İnternet Dünyasından Haberler

Türkiye’de büyüyen tehlike: Veri ticareti

Almanya’da kişisel verilerin internet üzerinden kolayca pazarlanabildiğinin ortaya çıkmasıyla veri güvenliği konusu yeniden gündemin ilk sıralarına oturdu. Ancak uzmanlara göre Türkiye’de de durum pek farklı değil. Almanya’da “kişisel veri ticaretinin” izini süren gazeteciler, yeni bir skandal ortaya çıkardı. Sadece internet üzerinde bir kaç saatlik çaba sonucunda Alman gazeteciler bu verilerin bir kaç yüz euro karşılığında çok kolayca elde edilebildiğini belgeledi. İşin ilginç yanı, bu bilgilerin Türkiye’den de satın alınabiliyor olunuşu. Uzmanlar Türkiye’de de veri güvenliği konusunda büyük eksiklikler olduğunu belirtiyor. Türkiye’de özellikle elektronik posta adreslerinin satışının çok yaygın olduğunu aktaran Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ceyda Akaydın, “Maalesef veri hırsızlığı ileri boyutlarda” diye konuştu. Kendisine de adres, banka ve tapu bilgilerinin satılmaya çalışıldığını aktaran Akaydın, bazen bu bilgilerin çok da doğru olmadığını sözlerine ekledi. Akaydın, “Mesela tapu konusunda Türkiye’de zaten bir elektronik veri tabanı yok. Tapu Genel Müdürlüğü’nün elinde bile yok bu veriler o yüzden bunların bir bölümü şişirme bilgiler” diye konuştu.

Türkiye’de kişisel veri ticareti yaygın

Türkiye, Rusya ve Çin’den sonra en çok hackerin (bilgisayar korsanı) olduğu ve yine kişisel bilgilerin satıldığı ülkelerden biri. Bunun nedenlerini irdeleyen Avukat Ceyda Akaydın şu noktalara dikkat çekiyor. Akaydın şöyle konuşuyor:

“Bizde bu işin suç olduğu daha çok yerleşmiş bir şey değil. Ne kadar yasa yaparsanız yapın ne kadar kanun çıkartırsanız çıkartın, toplum tarafından benimsenmedikçe bu yasayı uygulamak çok kolay değil. Bunu şöyle düşünün. Erik çalmaya 20 yıl ceza verebilirsiniz ama konu komşu ‘Hay Allah! Bak komşu, çocuğu benim eriklerimi yemiş. Hay Allah yaramaz çocuklar’ derse bunu engellemek mümkün değil. Bizde de maalesef hackerlere bu gözle bakılıyor.”

İlgili yasa beklemede

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı bir yıldır TBMM’de bekletiliyor. Tasarının amacı, kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığını yakından gözetmek ve temel hak ve özgürlükleri korumak. Yasa tasarısı, kişisel verilerin ancak ve ancak ilgili kişinin açık rızasıyla kullanılmasını ve işlenmesini öngörüyor. Peki, tasarı neden bir yılı aşkın bir süredir yasalaşamıyor? Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Behçet Envarlı bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

“Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı o sorunları yaşamadığı için kamuoyunda kişisel bilgilerin korunmasının ne denli önemli olduğu farkındalığı yaratılmış değil. Dolaysıyla bu konuda kamuoyunun baskısı ve ilgisi olmayınca TBMM de böyle bir kanunu çıkarma zorunluluğunu pek hissetmiyor.”

Ancak uluslararası alanda işbirliğini zorunlu kılan bileşim suçlarıyla mücadele konusunda Türkiye’nin de atması gereken adımlar var. Behçet Envarlı da önümüzdeki yıl tasarının kanunlaşması konusunda umutlu olduğunu söylüyor:

“Bugüne kadar bu konuda çok fazla sorun yaşamamış bir toplumda yaşadığımız için tabiri caiz ise taraftar toplayamayan bir yasa taslığı halindeydi. Ama özellikle AB’ye katılım çalışmasının yapıldığı fasılların artık bir bir açılmaya başladığı bir dönemde bu taslağın yasalaşması kanun taslağından kanuna terfi etmesi artık zorunlu gibi görünüyor.”

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun yasalaşmamış olsa da Türkiye’de kişisel verilerin, bireylerin rızası olmadan satılması yine de suç teşkil ediyor. Örneğin Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilerin kullanımında suç addedilebilecek ve dolaysıyla karşılığında bir ila dört yıl arasında cezanın öngörüldüğü maddeler var.

AB üyelik süreci ve veri güvenliği

Behçet Envarlı bununla birlikte Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki kanun tasarısında kişisel bilgilerin satışının önlenmesi için bir kurul oluşturulmasının da öngörüldüğünü hatırlatıyor. Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Envarlı , “Tasarımızın dördüncü kısmındaki bir düzenlemeye göre bir kişisel verileri koruma kurulu oluşturulacaktır. Bu da AB üyesi ülkelerin oluşturduğu verilerin korunması hakkındaki ilkelerin uygulanmasını izleyen ve yönlendiren kuruluşlar olarak, mesela Almanya’daki Federal Verileri Koruma Görevlisi, Avusturya’daki Verilerin Korunması Komisyonu, Fransa’daki Özgürlükler ve Enformatik Milli Komitesi gibi kuruluşlar örnek olarak gösteriliyor.”

Envarlı, kişisel veri ticaretinin devletin koyduğu yasaklarla yönetilemeyeceğini söylerken, bu sorunun ancak kamuoyunun bilinçlendirilmesiyle aşılabileceğini savunuyor. Envarlı “Kamuoyu eğer bilinçlenirse, özellikle internete girenlerin bu konuda dikkatli olması sağlanırsa, bu kendiliğinden yok olacaktır. Yoksa yasaklarla, cezalarla bu işin önüne geçmek özellikle ticarileşmeye yüz tuttuğu bir ortamda bana göre mümkün görünmüyor. Onun için kesinlikle kişisel bilgilerin korunması için kişilerin örgütlenmesi ve farkındalık yaratılması gerekmekte. “

Deutsche Welle

About The Author

İş Dünyasından Haberler - Tanıtım Videosu - Sosyal Medya Yönetimi
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler