Medyumluk ve Falcılık

İnsanoğlu sadece et ve kemikten yaratılmamıştır. Et ve kemik sadece insanın beşeri olduğunu gösterdiği gibi insanın varlığını oluşturan bir yarımdır. İnsanın varlığını oluşturan diğer bir yarım parça is ruhtur. Ruh ile beden bir araya gelerek insanın canlanmasını sağlar. Bu nedenle insan bedeninin sınırlarından kurtularak ruh üzerinden farklı boyutlar üzerinden seyahat edebilir. İnsanın beşeri boyuttan çıkıp […]

Read More