23 Temmuz 2024

SEO Makaleler

SEO – Teknoloji, Bilişim, İnternet Dünyasından Haberler

Barkod Sembolojilerindeki Gelişmeler

1980′ lerin sonunda, diğer barkod sembolojilerinde hareketlenmeler görüldü. Bunların başında, çizgi ve boşluk kalınlığını, azaltarak daha çok veri kodlama sağlanması olmuştur. 1990′ larla beraber, PDF417 ve Code One gibi çok satırlı, yüksek kapasiteli, iki boyutlu barkod sembolojileri geliştirildi.

Barkod startdardlarının oluşması daha çok mükemmellik, teknik arıtma ve düzenlilik getirdi. Bu ihtiyacı karşılamak için Otomatik Tanımlama Üreticileri Ticari Organizasyonu (AIM), dünya çapında ortaya çıkan standardlaşımış pek çok barkod sembolojileri için Birleşik Sembol Spesifikasyonlarını (USS) geliştirdi.

Barkod teknolojisi otomatik tanımlama endüstrilerinin köşe taşını oluşturdu, ancak rfid etiket tek başına çalışmayacağı unutulmamalıdır. Hemen hemen bütün endüstrilerde, uygun bir bilgisayar donanımı, yazılımı, eğitim, değerlendirme ve bir barkodlama birleşimi, performans, üretkenlik ve kârlılık artışı için potensıyel bir güç meydana getirir.

Barkod ticari anlamda, 1970 yılında perakende satışta kolilerin izlenmesi amacıyla kullanılmış, ardından otomotiv sanayiinde benimsenmiş olmasına rağmen günümüzde hemen her alanda kullanılmaya başlamıştır. Bugün barkod, yılda %2 yayılma hızına sahiptir ve bütün dünyadaki otomatik tanıma ve veri toplama (OT/VT) sistemlerinin %90′ ını oluşturmaktadır.

Barkod ile ilgili çalışma ve gelişmelere bakıldığında ilk gelişmelerin Amerika’ da olduğu ve Avrupada gelişmelerin daha sonra başladığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan barkod çalışmaları sonucunda barkod ile ilgili standardlar oluşturulmuştur. Bunların en başında gelen UPC barkod sembolojisidir.

Dünyada UPC’ den sonra EAN adında bir Standard daha geliştirilmiştir. Artık dünyada yaygın olarak kullanılan UPC ve EAN adında iki standart oluşmuştur. UPC, Amerikada kullanılırken, EAN ise Amerika dışındaki Japonya dahil, hemen hemen butun ülkelerde kullanılmaktadır. Ancak gelecekte bu iki sembolojinin tek standart olan EAN etrafında birleşeceği şimdiden görülmektedir.

Burada bahsedilen standardlar ilgili ülkelerde üretilen ürünlerin üzerlerine koyulacak ve bu şekilde ürünün yerel, ulusa! veya uluslararası fizikî dolaşımını takip etmek için seçtikleri ribon standardlarıdır. Bu barkodlar ürünlerin anbalajlaıı üzerinde yer alarak satış noktalarında takibi kolaylaştırırlar.

Bu kullanımın dışında farklı sembolojilerden oluşan oldukça yaygın bir kuşe etiket kullanımından söz etmek mümkündür Bazı gemi taşımacılığı gibi uluslararası sektörlerde bir takım bilgilerin de barkoda kodlanması gerekebilmektedir. Aynı şekilde bazı işyerlerinde içsel dolaşım için farklı standartta barkod sembolojisi kullanılabilmektedir.

Amerika’ da UPC ile ilgili çalışmalar yapılırken. 1974 yılında Avrupa’da bazı ülkeler barkod standardı konusunda bir araya gelerek çalışmalara başlamışlardır. 1977 yılında Avrupa’nın 12 ülkesinin üretici ve satıcıları ortak bir standart belirlemek amacıyla bir araya gelerek EAN (European Article Nurnbering) birliğinin ve EAN sembolojisınin çalışmalarını başlatmışlardır. Bu ülkeler:

 1. Fransa
 2. Belçika
 3. Hollanda
 4. Almanya
 5. Avusturya
 6. İngiltere
 7. İsveç
 8. Norveç
 9. Finlandiya
 10. Danimarka
 11. İtalya
 12. İsviçre’ dir.

Bu çalışmanın ardından merkezi Brüksel’de (Belçika) bulunan Avrupa Mal Numaralandırma Birliği (European Article Nurnbering Association -EAN) kurulmuştur. Biniye kısa bir sürede dünyanın bir çok ülkesi üye olmuştur.

Bu yüzden 1981 yılında birliğin adı “Milletler Arası Mal Numaralandırma Birliği” (International Article Nurnbering Association) olarak değiştirilmiştir. Ancak sembolojiyi belirtmek için kısa EAN adı aynen kullanılmaktadır. Kuruluş, kendisine üye olan ülkeiere birer numara tahsis etmiştir. Bugün EAN’ a üye olan 100e yakın ülke ve çeşitli ülkelerde 670.000′ i aşkın firma vardır.

About The Author

İş Dünyasından Haberler - Tanıtım Videosu - Sosyal Medya Yönetimi
deneme bonusu veren siteler